Formålet med foreningen

Vores udgangspunkt er en opfattelse af, at danske jøder har mange venner blandt ikke-jøder og møder megen sympati. Men historien har også vist os, at det ikke er en given og selvfølgelig ting, at det forholder sig sådan. Den største krise for danske jøder indtraf i 1943, hvor de stod på tærsklen til at dele skæbne med andre 6 millioner jøder og ende i nazismens gaskamre. Det ville store dele af den danske befolkning ikke acceptere og en redningsaktion blev sat i gang og gennemført med succes. Desværre blev dog ikke alle reddet. Den redningsindsats var et enligt lys i det mørke, der havde lagt sig over store dele af verden. Den venskabsforening, der nu er dannet, bygger videre på ”ånden fra 1943”.

Formålet med foreningen er udbrede kendskabet til og forståelsen for det jødiske liv og kultur her i landet blandt ikke-jødiske danskere – såvel i nutiden som gennem de 400 år, der har været jøder i Danmark.

Ligeledes er det foreningens formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for danske jøders store og imponerende bidrag til det danske samfund og om jødernes vilkår i de 400 år, de har været her.

Vi vil arbejde ud fra en antagelse om, at et oplyst folk er det bedste værn mod antisemitisme – om end historien har vist, at det desværre ikke nødvendigvis er nok. Vi ønsker at aflive de falske myter om jøderne, der desværre gennem historien har eksisteret og spredt sig i befolkningen – både her i landet og i store dele af verden.

Foreningen vil i forlængelse af ovenstående arbejde for, at der fortsat er et levende jødisk liv i Danmark og at danske jøder – børn som voksne – kan leve i tryghed og frihed på lige vilkår med resten af den danske befolkning. Foreningen vil slå ring om og stå vagt om danske jøder, når antisemitismen viser sit grimme ansigt frem.

Endelig er det et formål for foreningen at lære af jødernes 400-årige succesfulde integrationsproces til inspiration for den aktuelle integrationsudfordring med mennesker med islamisk kulturel baggrund.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her