Velkommen til vores hjemmeside

Onsdag den 3. maj 2023 kl. 19.00 – 21.00 afholder vi et foredrag med

chefredaktør Martin Krasnik over emnet:

”Antisemitismen – før og nu – med fokus på Danmark”

Foredraget afholdes på Carolineskolen i Hellerup, Strandvejen 93 (indgang mellem Rosbækvej 5 og 7).

Foredraget er gratis for medlemmer af venskabsforeningen. For øvrige koster det kr. 50.

Tilmelding kan ske via e-mail til formanden@vennerafdanskejoeder.dk eller via foreningens hjemmeside: www.vennerafdanskejoeder.dk

Ønsker man at blive medlem af foreningen kan man gøre dette via denne hjemmeside og indbetale årskontingentet på kr. 250 for enkeltmedlemmer og 400 kr. for et par.

I umiddelbar forlængelse af foredraget med Krasnik afholdes kl. 21:

Den ordinære generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Nærmere herom senere.

Sluttelig vil jeg minde om det tidligere annoncerede foredrag med Martin Schwarz Lausten, professor emeritus, om biskop Hans Fuglsang-Damgårds kamp mod antisemitismen i 30´erne og under besættelsesårene.

Det er allerede nu på onsdag den 29. marts kl. 16.30-18.30. Det er i et samarbejde med Kristeligt Dagblad og foregår i Kristeligt Dagblads lokaler, Vimmelskaftet 47.

Det er gratis for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding: Se ovenfor.

Med venlig hilsen

Mogens Lønborg

(formand)

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen

 

Venner af danske jøder

 

Onsdag den 3. maj 2023 kl. 19.00

 

Generalforsamlingen holdes på Carolineskolen, Strandvejen 93 med indgang fra Rosbækvej mellem 5 og 7. Den afholdes i umiddelbar forlængelse af et foredrag af Martin Krasnik: ”Antisemitismen i Danmark – før og nu”, der starter kl. 19.00 (Læs mere herom på hjemmesiden, hvor man også kan tilmelde sig.)

Det er derfor også tid til at indbetale kontingentet for 2023– kr. 250 for en enkelt person og 400 kr. for et par. Kontonummeret er: 5470-0003318153. Nye medlemmer kan melde sig ind i foreningen via vores hjemmeside: www.vennerafdanskejoeder.dk.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og drøftelse af foreningens virke
  4. Fremlæggelse af årsregnskabet
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest 12. april.
  6. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
  7. Valg til bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Ad 4) Regnskab 2022 er vedhæftet og findes også på hjemmesiden: www.vennerafdanskejoeder.dk. Foreningens revisor Leslie Rabuchin har revideret og godkendt det.

 

Ad 7) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor man forskudt vælges for en 2-årig periode. Lars Reuter, Nikolaj Bøgh, Otto Rühl og Steffen Ravn Jørgensen er ikke på valg i år. Der skal i år vælges 3 medlemmer af bestyrelsen. Torben Gamst-Johansen er udtrådt af bestyrelsen og Michael Gottschalck ønsker ikke genvalg. Mogens Lønborg er på valg og ønsker genvalg. Derudover har Poul Rosenbaum indvilliget i at lade sig vælge til i bestyrelsen.

Poul Rosenbaum har på opfordring fra bestyrelsen skrevet følgende om sig selv:

Lidt om mig selv. Udover det, man kan finde på min hjemmeside, er jeg familieorienteret, traditionelt jødisk indstillet, ikke ortodoks, men går ofte i synagogen. Er fortsat aktiv med koncerter, undervisning og koncertarrangementer, festivals mv.

Lizette Ottensten ønsker genvalg som suppleant.

Ad 8) Leslie Rabuchin ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at den nuværende revisorsuppleant John Rosenbaum vælges som revisor. John er villig til at modtage valg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Artikler – Seneste nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.